บัตรเครดิต เขาคิดดอกเบี้ยแบบนี้ เคลียร์นะ! - CLEO Thailand Online Magazine

บัตรเครดิต เขาคิดดอกเบี้ยแบบนี้ เคลียร์นะ!

credit card600x350

 

จะเป็นสาวช็อปกระจายแบบรูดปื๊ดๆ ต้องทำความรู้จักกับบัตรเครดิต  เพราะบางทีความเข้าใจผิดของเราเพียงนิดเดียวก็ทำให้เราต้องจ่ายหนี้มากกว่าที่ควรจะเป็น ยิ่งปล่อยไปนานๆ ยิ่งจ่ายมากกว่าเดิม  วันนี้ คลีโอขอพาเคลียร์ให้ชัดๆ ว่า

 

  • อัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต คือ ร้อยละ 20 ต่อปี คิดจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่เวลาคิดจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน = 0.054% ต่อวัน
  • ถ้าจ่ายทั้งหมดที่รูดไป เช่น คุณรูดซื้อของ 10,000 บาท และจ่ายคืนภายในวันกำหนดชำระ จะไม่เสียดอกเบี้ยใดๆ
  • แต่ถ้าจ่ายบางส่วน ไม่ได้คืนทั้งหมด เช่น จ่ายคืน 5,000 บาท ค้างจ่ายอีก 5,000 บาท  บัตรเครดิตจะคิดดอกเบี้ยเป็นสองส่วน!!! แยกกันแบบนี้

1. ดอกเบี้ยส่วนแรก 20% คิดจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด (10,000บาท) ตั้งแต่วันแรกที่รูดบัตรจนถึงวันสรุปยอดค้่าใช้จ่าย

2. ดอกเบี้ยส่วนที่สอง 20% คิดจากยอดค้าง คือ 5,000 บาท แต่คิดตั้งแต่วันที่จ่ายขั้นต่ำจนถึงวันสรุปยอดเดือนต่อไป

 

แต่ไม่ว่าคิดหน้า คิดหลัง คิดกี่ตลบ เราก็ต้องจ่าย เพราะฉะนั้นทางที่ดี จ่ายให้หมดสิ้น จะได้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย โอเคนะ!

 

 

Follow us: @cleothailand
HOROSCOPE