ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจำนวน 30 ท่าน ที่ได้ร่วมเวิร์คช้อป พร้อมรับ La Roche-Posay Gift Set ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ได้แก่
แพรพรรณ พงศ์ทวีทรัพย์
ปฏิภาณ ลีลาเบญจกุลพร
ภัทราพร เยาวรัตน์
ณรงค์ศักดิ์ ต้นทอง
อารยา ศรีบุญเรือง
อนุชา กองหล้า
อัครินทร์ ฐิติชัยวรภัทร์
จาจุวรรณ โพนเวียง
สุชญา ธนจรัสไพศาล
Pimpisa Kongnang
ธนาภา เอนกนันท์
พัชรกัญญ์ หนุนภักดี
รติพร ทองถนอม
สามารถ แซ่มชูกุล
พงศธร นามปราศัย
ธัญวรรณ สุนทรกิตติสกุล
นิตยา สรวยล้ำ
อภิชญา ตวงทอง
อภิญญา ศรีแผ้ว
Sutira Theerarojanawong
นิภาพร เนียมประยูร
ชนิกานต์ เจษฏาพงศ์ภักดี
กนกกาญจน์ ชีรายามา
อัญชลี ชัยชีวชื่น
ภัทรวรรณ ศรีสิทธ์เสรีอมร
พิชามญชุ์ ไวศยศิริกุล
ปาริชาติ ใจดี
ปิ่นสุดา โพธิ์ทอง
จรรจรี พริบไหว
นรภัทร นาคยศ
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ แล้วพบกันวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ร้าน GISMO (กิสโม่) 41 ซ.สุขุมวิท 39 โครงการ 39 บูเลอวาร์ด แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนเวลา 09.00 - 09.30 น. ค่ะ