หมอดูใบชา โดยอาจารย์ประเสริฐ ปริยชาติสกุล - CLEO Thailand Magazine

หมอดูใบชา อาจารย์ประเสริฐ ปริยชาติกุล

หมอดู, ดูดวง, ดวง, หมอดูใบชา, CLEO Thailand

หมอดูใบชา

การอ่านคำทำนายจากใบชา และไพ่ใบชา

โดยอาจารย์ประเสริฐ ปริยชาติกุล

 

จากอาจารย์สอนเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ และเคยร่วมงานกับจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์ สู่การเป็นหมอดูใบชา ด้วยศาสตร์ที่เรียกว่า Tasseography ซึ่งเป็นศาสตร์การอ่านคำทำนายจากใบชาโบราณ มีที่มาจากรากศัพท์ในภาษาฝรั่งเศส ของคำว่า Tasse อันหมายถึง ถ้วย และคำว่า Geomanchy ที่หมายถึงวิธีการ หรือรูปแแบบที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เราจะรู้จักกัน ในการบอกใบ้คำทำนายอนาคต มาตั้งแต่มนุษย์สมัยดึกดำบรรพ์เริ่มย่างก้าวเดินบนพื้นพิภพ เป็นศิลปะการทำนายจากวัตถุดิบธรรมชาติที่พบได้บนพื้นดินทั่วไป

เศษใบชาที่เกาะติดอยู่ในถ้วยชาของผู้ดื่มแต่ละคนก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามพลังงานส่งผ่านของแต่ละคนที่ถือถ้วยชานั้น เศษชาที่เกาะเกี่ยว กระจัดกระจายก่อเป็นเค้าโครงร่างรูปต่างๆ เช่นรูปสัตว์ คน สิ่งของใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถบอกความหมายผ่านรหัสภาพเหล่านี้ว่าเป็นเหตุการณ์ และแนวโน้มของการเกิดในระยะเวลาอันใกล้ หรือเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ระหว่างบุคคลตามหลักการตีความที่หลากหลาย

หมอดู, ดูดวง, ดวง, หมอดูใบชา

ทำนายดวงด้วยใบชายังไง

อาจารย์ประเสริฐบอกว่าการทำนายดวงด้วยใบชานั้นจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่ง อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามสิบนาที เพราะต้องใช้เวลาในการชงชา ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งก่อนการรินชา และค่อยๆ จิบชาด้วยความผ่อนคลาย “หลังจากจิบไปได้สักพัก ให้วนถ้วยตามเข็มนาฬิกาแล้วเทใส่ถ้วยทำนาย โดยเทออกเฉพาะน้ำ ให้ใบชาอยู่ในถ้วย ต้องผ่อนคลายขณะเท ถ้าใจเราไม่สงบ ก็จะแผ่อิทธิพล และพลังงานไม่ดีออกมา ระวังอย่ารินชาจนล้นถ้วย เพราะนั่นหมายถึงการรินชาให้คนที่ตายไปแล้ว”

วิธีการทำนายก็คือ อาจารย์ประเสริฐ จะแบ่งถ้วยชาออกเป็นสามส่วน จากขอบถ้วยลงไปก้นถ้วย ถ้าก้นถ้วยซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ไกลจากตัวเรามากที่สุด ก็จะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่อยู่ไกลตัว ถ้าใบชาอยู่ที่ขอบบนของถ้วย หมายถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดอันใกล้นี้นั่นเอง

“อาจารย์จะดูลักษณะของการตกตะกอน โดยการหาสัญลักษณ์จากใบชานนั้นให้ได้ประมาณสิบตัว ซึ่งต้องใช้เวลา แต่ถ้าหาไม่เจอ หาไม่ครบ หรืออ่านไม่ออก ก็สามารถใช้ไพ่ช่วยได้” อาจารย์บอกว่าจะไม่มีการเทชาและดื่มใหม่อีกครั้ง

หากการทำนายนั้นมีเวลาไม่ถึงสิบนาที อาจารย์จะใช้วิธีการดูจากสำรับไพ่ใบชาที่มีทั้งหมด 368 ใบ ซึ่งเป็นไพ่ที่วาดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวแทนของการตกตะกอนของใบชานั่นเอง วิธีการคือ ให้ผู้ที่จะดูดวงตั้งใจนึกถึงเรื่องที่ต้องการให้ทำนาย แล้วดึงไพ่ออกมาสิบใบจากกล่องไพ่ใบชา โดยใช้มือขวา แล้วเรียงตำแหน่งการทำนายดังนี้

ซ้าย 3 ใบ คือเรื่องอดีต

กลาง 2 ใบ คือเรื่องปัจจุบัน

ขวา 3 ใบ คือเรื่องอนาคต

1 ใบ ล่างซ้าย อุปสรรค

1 ล่างขวา คำแนะนำ

แง่คิดสำหรับคนชอบดูดวงจากอาจารย์ประเสริฐ ปริยชาติสกุล

“เราต้องเป็นเจ้าของชีวิตเราเอง โชคชะตาอาจจะให้ชีวิต แต่เราเดินเอง ชะตาไม่ได้เดินไปกับเรา มันเป็นเพียงอะไรบางอย่างที่บอกเรา อยากให้มีสติ เพราะบางทีเราอาจจะพลั้งเผลอได้ การดูดวงมันช่วยเสริมให้เรามีแรงขับ แต่มีแรงขับแล้ว ก็ต้องลงมือทำด้วยเหมือนกัน”

 

ติดตามผลงานอาจารย์ประเสริฐ

ปกติอาจารย์ประเสริฐจะทำนายดวงจากใบชาตามงานอีเวนต์ต่างๆ แต่หากสนใจศาสตร์การดูดวงด้วยใบชานี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Fanpage หมอดูใบชา

 

Follow us: @cleothailand
HOROSCOPE