Your Say: กล้ามั้ย?....ที่จะจากกันตอนยังรัก ดีกว่าทนอยู่จนเกลียดกัน - CLEO Thailand Online Magazine

Your Say: กล้ามั้ย?….ที่จะจากกันตอนยังรัก ดีกว่าทนอยู่จนเกลียดกัน

Your Say

“While we love each other very much we will remain separate เราเลือกที่จะจากกันในตอนที่เรายังรักกันอยู่ – กวินเน็ท พัลโธรว์

ถ้าวันที่ความรักของเราเดินมาถึงทางตัน ผ่านวันและเวลาของการปรับตัวแล้วปรับตัวอีกจนท้อใจ เราจะทำยังไงถ้าใจยังรักกันอยู่ จะเดินจากมาเพราะรู้ว่ามันไปต่อไม่ได้เพื่อรักษาความรู้สึกดีๆไว้ หรือเลือกจะเป็นสีทนได้ เอาให้สุดกันไปข้างจนถึงวันที่ความรักหมดใจไป…

สาวๆเลือกอย่างไหนกัน

 

Follow us: @cleothailand
HOROSCOPE